Déi marquéiert Texter (*) si fräi aus dem Däitschen iwwersat oder adaptéiert .

2019/20

 

- Theaterstécker

- Kannertheater

(Kannersaachen)