Déi marquéiert Texter (*) si fräi aus dem Däitschen iwwersat oder adaptéiert .

2020

 

- Kannertheater

- Kannergeschichten

 (Kannersaachen)

- Modern Poesie

(Gedichter)