Allerlee

   fir Kanner    

 

 

D'Gedichter si gréisstendeels aus menge Bicher fir d’Primärschoulen

"VUN HEI A VUN DO" 

"FLOTT SAACHEN"

"DE JANG HUPPEBEEN & COMPAGNIE" 

 (Éditions du Syndicat National 

des Enseignants - Luxembourg“/SNE)

 

Vill goufen der och an der "Revue de la Jeunesse"

vum "Lëtzebuerger Roude Kräiz" publizéiert

D'Buch

 

"HÄPPI LËTZEBUERG"

 

(2009)

 

 

Satiresch Lidder

a 

Gedichter