Februar 2014  

 

Josy Christen, Bartreng

 

Copyright vun allen Texter beim Auteur

 

E-mail: jchr@pt.lu

oder iwwer KONTAKT

 

 

Illustratiounen: by internet

2020

 

- Kannertheater

- Kannergeschichten

 (Kannersaachen)

- Modern Poesie

(Gedichter)