Februar 2014  

 

Josy Christen, Bartreng

 

Copyright vun allen Texter beim Auteur

 

E-mail: jchr@pt.lu

oder iwwer KONTAKT

 

Illustratiounen: by internet

D'Buch

 

"HÄPPI LËTZEBUERG"

 

(2009)

 

 

Satiresch Lidder

a 

Gedichter