ANER ËMSTÄNN

 

Jo, d’Zäiten, si änn’ren

A wou ’t honnert Jor

Dach nëmmen de Storch

Mat dem Kabesheed wor,

Do weess haut all Däbbes

Scho wat muss geschéien,

Fir duerfen ze däerfen

A keng dann ze kréien ...

 

 

"ABEE MERCI !" (1987)

D'Buch

 

"HÄPPI LËTZEBUERG"

 

(2009)

 

 

Satiresch Lidder

a 

Gedichter