... déi éischt op LP-Disk,

duerno op Audio-Kassett

an dunn op CD ...

 

 


 

 

·           D’FELDMAUS AN D’STADMAUS (1982)

·       DE WOLLEF AN DE FUUSS (1982)

gespillt vu verschiddene Lëtzebuerger Artisten –

Produktioun „Luxembourg Sound“

 

·       DE PINOCCHIO (1985)

·       OP DER DÄIWELSBUERG (1989)

·       DE CLOWN BEPPO (1989)

·       DÉIEREFABELEN (1991)

·       DETEKTIV BATTI SCHNOFFELNUES (1991)

gespillt vum Ensembel „Lëtzebuerger Theater“ –

Produktioun „Luxembourg Sound“

 

·       DE MAX AN DE MORITZ (2003)

·       D’HEX ZAUSELKÄTTI (2006)

gespillt vu verschiddene Lëtzebuerger Artisten –

Produktioun „Minimix“ (www.minimix.lu)