FEIER ! FEIER !

 

Soubal et mol no Aarbecht richt,

Da wëllt e sech verkrauchen.

„Komm, sot de Bauer mol, dech kann

Ech op dem Haff gebrauchen.“

 

Den Till, dee laacht sech dunn an d'Fauscht,

E wollt sech blouss sat baffen –

Mä neen, de Bauer wor op Zack,

Hien huet d’éischt musse schaffen.

 

Ah, Männchen, duecht den Eilespill,

Dat wäers de nach bereien!

Wann ee mat mir de Spunnes mécht,

Kann ech him net verzeien.

 

Hei emol geet säi Bauer nees

E ganze Sonndeg lompen

A vun deem ville gudde Wäin

Sëtzt hie beim Wiert ze tompen.

Op eemol ass e fest entschlof

Mam Kapp widdert der Mauer.

Den Eilespigel laacht fir sech:

Da waart, mäi léiwe Bauer ...

 

E wullt no engem laange Seel

A béide Boxentäschen

A bënt et un dem Wiert säi Schaf,

Voll Glieser a voll Fläschen.

Dann hëlt hie sech deen an're Wupp,

Fir deen ouni ze zécken

Dem Bauer hannen un de Rimm

Vu senger Box ze strécken.

 

„Hu, d’Wiertschaft brennt!", sou jäizt hien lo,

„Gläich steet se ganz a Flamen!

Hopp, Jann a Mann, laaft gaangs vrun d’Dier,

Soss sengt der iech nach d’Hamen!“

 

De Bauer fiert eenzock an d’Luucht,

Fir sech duerch d’Bascht ze maachen –

De Rimm ass staark, an d’Seel, dat rappt ...

Den Till steet do ze laachen.