O, DAT RAUMEN !

 

Ech froe mech, firwat muss blouss

Schéin alles op seng Plaz?

Muer geet et dach vu vir nees un,

An d’Aarbecht wor fir d’Kaz …

 

‘t klénkt mer éiweg an den Ouren,

Wéi se hanneru mer souren:

Jëses Kanner! Jëses neen!

Alles trëllt hei duercherneen!

Mä dat Raumen an all Ecker,

Weem geet dat net op de Wecker?

 

No dem Spillen heescht et ëmmer:

‘t traut ee sech net an däin Zëmmer.

Wou soll dann e Mënsch dobannen

Eppes am Gewulls rëmfannen?

Hoppla, alles opgeraf

An dann uerd’ntlech an de Schaf!

 

Hunn ech mech dann ausgedoen

Owes, fir an d’Bett ze goen,

Da muss alles richteg klappen,

Box an Hiem a Strëmp a Schlappen …

Wat e Misär, mei o mei,

Mam verflixtene Gezei!

 

Ech froe mech, firwat muss blouss

Schéin alles op seng Plaz?

Muer geet et dach vu vir nees un,

An d’Aarbecht wor fir d’Kaz …

 

 

"LIES A FLÉI" - Liesbuch fir d'3. an d'4. Schouljoer - Éducation Nationale, Luxembourg - 2003