LATZEGE LATZ

 

Ah, haut kënnt kee mer aus de Féiss,

Ewell ech hunn nees staark de Kéis!

 

Wat e Latz!

 

Kee Wonner, Cornflakes ouni Goût!

Beim Zänndokter e Rendez-Vous!

 

Wat en décke Latz!

 

An dann d’Gezei … neen, hal mech fest!

Schonn rëm dee Pulli, dee mech stresst!

 

Wat e faule Latz!

 

D’ganz Welt, déi houscht, mä Gott sei Dank,

Eisen Här Läährer ass niiii krank!

 

Wat e Louder-Latz!

 

De Game-Boy wëllt net fonctionnéiren,

Ech muss e Koup Vokable léiren …

 

Wat e Super-Latz!

 

Meng Lieblingssendung, déi fält aus,

A Jänni, Männi nerft am Haus …

 

Wat e Mega-Latz!

 

An dobei heescht et dann nach ëmmer:

Hopp, knouter net a raum däin Zëmmer!

 

Wat en Tonne-Latz!

 

Neen, haut kënnt kee mer aus de Féiss,

Ewell ech hunn nees staark de Kéis!

 

Wat en décken,

faulen,

Louder,

Super,

Mega,

TONNE-BOMME-LATZ !!!

 

 

"REVUE DE LA JEUNESSE" - 1993/94