UGDA (Union Grand-Duc Adolphe) - Kannerlidder 

KIERMES AM BËSCH

(1975)

 

Am däischtre Bësch dohannen

Ass haut der Däiwel lass

Ma jo, et ass grouss Kiermes,

Wou alles monter ass:

Dohanne kënnt de Wollef

Mam Rotkäppchen um Réck,

A vir a sengen Ouren

Do klunscht den Daimerlek.

 

Refrain:           All Männchen, all Männchen

Mécht sech doheem eraus,

't ass Kiermes, 't ass Kiermes

Am alen Hexenhaus.

 

 

Jo, d’Hex an hirem Hais-chen

Kritt haut e Koup Besuch:

Den Hänsel a säi Gréidel,

Déi knabberen um Kuch,

De Rumpelstilzche mécht sech

E Feier vrun der Dier,

E klotert op e Biesem

A spréngt drop hin an hier.

 

Refrain:           All Männchen, all Männchen

Mécht sech doheem eraus,

't ass Kiermes, 't ass Kiermes

Am alen Hexenhaus.

  

 

D’Schneewittche mécht nach séier

Fir d’Kiermes Botz a Wäsch,

Hei krauchen d’siwen Zwergen

Him heemlech aus der Täsch

A maache mat de Raib’ren

Beim Hexenhaus am Gaart

A mat de siwe Geessen

Eng lëschteg Parti Kaart.

 

Refrain:           All Männchen, all Männchen

Mécht sech doheem eraus,

't ass Kiermes, 't ass Kiermes

Am alen Hexenhaus.

 

 

(vertount vum Jos Kinzé - vertount vum René Hornick)