Bartreng 2004:  D'Kanner aus dem 1. an 2. Schouljoer sangen op der Aweiung vun hirer neier Schoul "BEIESTACK" um Campus  "Atert" ...

HONNERTDAUSEND BEIEN

(Melodie: "Die Biene Maja" / Karel Gott)

 

’t sot mol e Päiperlek zu mir:

Hee du, vu wou kënns du dann hier?

Ma ech, ech kommen, sot ech dunn,

Aus eisem Beiestack geflunn.

 

Refrain:            Jo, mir sinn honnertdausend Bartrenger kleng Beien,

Honnertdausend zabbleg, krabbleg Beien,

Fléien all Dag an an aus

Hei an eisem Beienhaus.

Ah jo, do kanns de da sou flott bei deene villen,

Ville Beie laachen a flott spillen.

A mir ruffen dann nach d’Maja:

Maja (Maja), Maja (Maja),

Maja, komm du dach och bei eis!

 

 

Eis Wiss mat Blummen, o maja,

Dat ass den i, u, e, o, a,

An eisen Hunneg, dat ass hei

Sieben plus fünf a vier mal drei.

 

Refrain:            Jo, mir sinn honnertdausend Bartrenger kleng Beien,

Honnertdausend zabbleg, krabbleg Beien.

D’Päiperleke sëtzen do

A si kucken eis all no,

Ewell mir sprangen a mir sangen hei zesummen

Wéi op honnerdausend décke Blummen.

A mir ruffen dann nach d’Maja:

Maja (Maja), Maja (Maja),

Maja, komm du dach och bei eis!

 

 

Wann ech mol grouss sinn, jo an dann

An déi grouss Welt ’raus fléie kann,

Erzielen ech all Bei, ’t ass klor,

Wéi cool et hei an Atert wor.

 

Refrain:            Jo, mir sinn honnertdausend Bartrenger kleng Beien,

Honnertdausend zabbleg, krabbleg Beien,

Fléien all Dag an an aus

Hei an eisem Beienhaus.

Ah jo, do kanns de da sou flott bei deene villen,

Ville Beie laachen a flott spillen.

A mir ruffen dann nach d’Maja:

Maja (Maja), Maja (Maja),

Maja, komm du dach och bei eis!

 

 

(2004)

(Foto: Geschichtsfrënn, Bartreng)