DE PAPP KANN EINFACH ALLES

 

Dee ganze Misär gong un, well eisen Telefon net haart genuch geschellt huet.

„Dat hu mer gläich gefléckt!“ sot mäi Papp a koum mat Schrauwenzéier an Zaang, fir drun erëmzekniwwelen.

Mä o jee, ëmmer wann hie mat Schrauwenzéier an Zaang erëmkniwwelt, da geet herno guer näischt – oder alles …

 

 

Soubal een eis telefonéiert,

Leeft lo am Haus alles verkéiert:

Knapps hiefs de op a sees: Hallo?,

Da staubsaugert de Video –

Méchs de deen aus, 't  ass nach méi uerg,

Leeft am Computer Kaffi duerch.

Kach blouss net mat de Mikrowellen,

Soss fänkt de Frigo un ze schellen,

An drécks de dann de Radio un,

Kënnt Musek aus dem Waasserkrunn.

Hei, wann et bei der Salonslut

Besat aus alle Biren tut,

Weist d’Spullmaschinn vu menger Mamm

De ganzen RTL-Programm,

Eis Tiefkühltruh spillt Rock a Pop,

De Wecker hëlt vum Fernseh op,

An zitts de d’Waasser um WC,

Da leeft um Printer eng CD ...

 

O Papp, looss d’Technik, wou se ass,

Well s du dach ze vill technesch bass!!!

 

 

"REVUE DE LA JEUNESSE" - 1993/94