ALLES WOR AN D'VAKANZ

 

D’däitscht Dingwort louch mat dem Ein-Fünftel

Zu Ostende un dem belsche Mier,

An an der Schwäiz do wor de Présent

Mat senge Verben „faire“ an „dire“ –

 

Den Imparfait an Hektoliter,

Déi souze mat dem Verkafspräis

Fir d'éischt eng hallef Woch zu London

An duerno dräi Deeg zu Paräis –

 

Par conter wor de Pluriel’s-S an

De «Vous allez» mat dem «Ils vont»

Am Zelt mat Guiden a mat Scouten

An Holland op e Summercamp –

 

D’Quadrat an d’Weniger-Tafelrechnung

Hunn éischt Klass Luxair hei geholl

Fir véier Woche mat dem Wiewort

A Spuenien op d’Costa del Sol –

 

Den Dezi- an den Zentimeter

Louche mam “j’ai, tu as, il a”

Mat Schwammbox a mat Sonnepräbbli

Um Strand vu Gran Canaria ---

 

D’Vakanz, déi ass elo eriwwer,

A mir hunn alt rëm Pech gehat,

Well si, si koumen all zeréck nees,

't ass kee verluer gaang …

Eeeegaaaal waaaaat!

 

 

"REVUE DE LA JEUNESSE" - 1993/94