DE BARTRENGER GEESCHT

 

Dräi Frae souzen an der Uucht

Mat schaureg-gruj'lege Geschichten

Vu Geeschter a vun Hexerei,

Vum Däiwel a vun aner Spichten.

 

O jee, laacht dunn déi eng vun hinnen,

Ech fäerte fir mäi Liefdag net! –

’t ass an der Rei, laacht dun déi aner,

Da géi bei d’Kierch a weis ons et!

 

’t ass däischter Nuecht - d’Fra geet duerch d’Strooss,

Um Kierchtuerm schléit et zwielef Auer,

An hei, do sëtzt e wäisse Geescht

Bei sengem Kierfecht op der Mauer.

 

D’Madamm, déi schläicht op Zéiwespëtzen

A klaut dem Häerche seng Schlofkap

An eenzock steet se ausser Otem

Doheem ’rëm op der viischter Trap.

 

Déi aner maachen lo grouss Aan,

Mä gläich drop ass eng Stëmm ze héiren:

O Meedchen, bréng mer d’Mutz nees zréck,

Soss muss ech mech zu Doud hei fréiren.

 

E Geescht soll een net jéimre loossen,

Se ginn zesummen lo dohin –

Mä vun deem Owend un huet kee méi

Déi dräi am Duerf erëmgesinn ...