D'SCHEIER VUN NOUSPELT

 

Spéitowes koum emol e Bauer

Duerch d’Gaass vum Uuchte heem geschréckt

An huet op senger Genn héich uewen

E schauregt Liicht am Hee erbléckt.

 

E bleift mol stoen, reift sech d’Aan –

Der Däiwel, ween denkt net u Feier?

Gaangs stiwwelt hie rondrëmmer d’Mëscht

A luusst duerch d’Paart eran an d’Scheier.

 

Mä sengen Aan wollt hien net trauen,

Wat hien duerch d’Blieder do gesouch,

Well, haalt iech un, wou haut de Mëtteg

Nach Stréi an Hee ze leie louch,

 

Do souzen se zu hirer zéng

Hondsfriem Gesellen d’Kaart ze schloen,

Mä alles wat derbei erzielt gouf,

Konnt hie fir d’Baschten net verstoen.

 

A wéi en d’Scheierpaart e Stéckchen

Opmaache wollt, du gruunscht déi jo,

A boufdeg, wou et nees stackdäischter

A vun deen' an’re kee méi do ...