D'GOLDKUELE VU KONTER

 

U Briquet an u Fixspéin wor

A fréirer Zäit nach net ze denken –

An d’Glous am Uewe gouf versuergt,

Fir mueres d’Feier unzefänken.

 

Mä hei, op engem Haff bei Konter

Kënnt d’Mod och eemol mueres fréi,

Et wullt an ’t stëppelt an den Äschen,

Mä ’t gloust keng Kuel am Schminni méi.

 

’t gesäit dun ënn’rem Birebam

Am Pesch dräi schwaarz Geselle sëtzen,

Déi ronderëm e Feierchen

Sech d’Nues an d’Féiss an d’Fangren hëtzen.

 

Gläich zweemol geet et Feier heeschen

A bréngt et mat der Schëpp an d’Haus,

Mä ’t kënnt nach knapps dermat an d’Kichen,

An d’Glous ass an de Kuelen aus.

 

Der Däiwel neen!, seet dunn de Kniecht,

Déi wëll’n dech op den Äermchen huelen!

Komm, ech gi mat, ewell ech brauch

Och fir meng Päif eng, zwou där Kuelen.

 

E leet se uewen op den Tubak,

E bléist an zitt, sou gutt e kann,

Mä d’Glous an d'Kuelen, déi verdämpen,

An ’t läit e blénkegt Goldstéck dran ...