... fräi no dem

"Sagenschatz des Luxemburger Landes"

vum Nikolaus Gredt /1883 ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

"FLOTT SAACHEN" (1988)

D'Buch

 

"HÄPPI LËTZEBUERG"

 

(2009)

 

 

Satiresch Lidder

a 

Gedichter